WPŁATY I FAKTURY

WPŁATY:

Dane do przelewu:

RAMADA s.c
45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 21
Numer konta: 78 1140 2004 0000 3902 2993 6921

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko, dokładną nazwę kursu/szkolenia/warsztatów oraz dokładny termin lub ilość dni (w przypadku warsztatów).

INFORMACJE DOTYCZĄCE FAKTUR:

Szanowni Państwo,

FAKTURY WZYWAJĄCE DO ZAPŁATY
za kurs, szkolenie lub warsztaty wystawiamy tylko
i wyłącznie na pisemną prośbę uczestnika lub jego pracodawcy (także PUP lub innej instytucji finansującej naukę), złożoną nie później niż na 14 przed planowym terminem wpłaty (zgodnym z harmonogramem opłat).

FAKTURY PO WPŁACIE  za kurs/szkolenie wystawiamy tylko i wyłącznie na pisemną prośbę uczestnika lub jego pracodawcy (także PUP lub innej instytucji finansującej naukę), złożoną nie później w terminie 7 dni po dokonaniu wpłaty
Manifo.com - create free website with own domain name