O CENTRUM
CENTRUM EDUKACJI TANECZNEJ
I CHOREOGRAFII

oraz
CENTRUM SZKOLENIOWE RAMADA

od ponad 10 prowadzi szkolenia dla instruktorów tańca we wszystkich specjalizacjach.
Działamy
w zakresie doskonalenia specjalistycznego.

Naszą ofertę kierujemy do ludzi inicjujących działalność artystyczną i kulturalną, animatorów kultury, instruktorów, tancerzy
i trenerów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli.


Oferta jest skierowana zarówno do indywidualnych uczestników, jak i grup zorganizowanych.


Jak działamy?

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę szkoleniową.
To propozycja na regularne warsztaty, szkolenia i kursy artystyczne. Udział
w tego typu zajęciach wzbogaci zarówno wiedzę praktyczna, jak i teoretyczną.

Zaletą naszych szkoleń jest wysoka jakość dydaktyczna oferowanych usług, doświadczona kadra instruktorów z całej Polski, a także wielowymiarowo skonstruowany program przebiegu zajęć.

Wszystko po to, aby każdy uczestnik wrócił z naszych szkoleń
z bogatym warsztatem niezbędnym do przyszłej pracy, niezwykłymi doświadczeniami oraz satysfakcją z własnej aktywności twórczej, przebiegającej w inspirującej atmosferze.Specyfikacja naszej oferty

Nasza oferta to bogata formuła kursów, szkoleń i warsztatów,
dla tych którzy chcą zostać profesjonalnymi i kreatywnymi trenerami.

System kursów i szkoleń CETICH oparty jest na programach autorskich
i zajęciach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów-praktyków w danych dziedzinach.

Działania w zakresie kształcenia i doskonalenia nie ograniczają się zatem tylko do zakresu specjalizacji tanecznej, ale dotyczą również rozwijania kompetencji zawodowych, projektowania działalności kulturalnej
i artystycznej oraz rozwoju osobowości, dzięki twórczej pracy słuchaczy.


Nasze działania rozwijają się w kilku kierunkach równocześnie: organizujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty, konwenty, kursy, konferencje, seminaria oraz obozy szkoleniowe.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniu systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji, dyplomy wystawiane przez CETICH są uznawane na całym świecie i gwarantują przygotowanie zarówno do pracy w kraju jak i za granicą.

Nasza instytucja jest wpisana w polskim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu możemy również
na wniosek urzędów pracy kwalifikować osoby bezrobotne i poszukujące pracy na kursy i szkolenia.

Manifo.com - create free website with own domain name