DOKUMENTY
Kurs Instruktora Tańca. Zakres Ogólny


Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć na pierwsze zajęcia:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów.
2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu.
3. 3 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5cm) podpisane na odwrocie
4. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podanie.

O przyjęciu na kurs/szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Liczba miejsc ograniczona.
Manifo.com - create free website with own domain name