DOFINANSOWANIE PUP
Informujemy, że CENTRUM EDUKACJI TANECZNEJ I CHOREOGRAFII (CETICH) jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.16/00013/2016 w dwóch obszarach szkoleniowych tj. Szkolenia nauczycieli i nauka o kształceniu oraz Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne.
Wgląd do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest dostępny na stronie RIS Urząd Pracy.

Osoby posiadające status bezrobotnego oraz poszukujące pracy, które chcą uzyskać dofinansowanie
na kursy i szkolenia, umieszczone w ofercie CETICH mogą wnioskować o pokrycie kosztów z nimi związanych poprzez swój Urząd Pracy.

Lista urzędów znajduje się na stronie www.praca.gov.pl
Manifo.com - create free website with own domain name