Pierwsza książka na rynku polskim
„Podstawy Kompozycji Tańca: Opanowanie rzemiosła choreograficznego” autorstwa Pameli Anderson Sofras w tłumaczeniu
Elżbiety Podejko-Dudy i Jerzego Dudy.

„Podstawy Kompozycji Tańca: Opanowanie rzemiosła choreograficznego” to publikacja której zadaniem jest przekazanie wiedzy o tym, w jaki sposób można budować układy choreograficzne.

Książka przybrała formę poradnika podejmującego problematykę procesu komponowania tańca. Dołączona do książki płyta DVD stanowi doskonałą
wizualna ilustrację omawianej tematyki i jest cennym uzupełnieniem, dynamizującym proces uporządkowania procesu twórczego.

Książka jest praktycznym
wprowadzeniem do poznania metod, techniki
i narzędzi niezbędnych do budowania kompozycji tanecznych. Układ poszczególnych lekcji uwzględnia najnowsze zdobycze metodyki nauczania praktycznego i teoretycznego oraz gwarantuje poznanie problemów dotyczących współczesnego tańca.
Szczegóły i zamówienia - kliknij TUTAJ

Manifo.com - create free website with own domain name